×

Personalet

Personalet

Vi er heldige å ha med oss et engasjert personale som gir av seg selv og bidrar med sin kreativitet, løsninger og innspill. Vi har gjennom den siste tiden sett hvor ekstraordinære de er gjennom måten de har stilt opp under nedstengning og mye restriksjoner.

Vi legger gjerne tilrette for at våre ansatte skal kunne ta videreutdanning og har mange hos oss som er ekstra godt kvalifiserte.

Vi ønsker å jevnlig kurse våre ansatte, og satser i hovedsak på felleskursing av hele personale som gir best organisasjonslæring. I forbindelse med plandager har vi ca en gang i året dratt litt bort for å få påfyll, styrke samholdet og vise at vi setter pris på den flotte og krevende jobben våre ansatte gjør. Vi har bla. vært i København, Farris bad, Holmekollen og Riga.

Vi følger Oslo kommunes lønnstrinnsplassering og har pensjonssparing i tillegg til OTP.