×

Foreldresamarbeid

Foreldresamarbeid

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barna kan få en trygg og god start i barnehagen.

  • Åpen dag
  • Vi har informasjonsmøte med nye foreldre og vi tilbyr mulighet til å besøke barnehagen før oppstart
  • Alle nye barn får en oppstartssamtale kort tid etter oppstart
  • Tilvenningen skjer gjennom gode faste rutiner, god voksen tetthet, små grupper og tilstedeværelse
  • Vi jobber for åpenhet, dialog og tilgjengelighet mellom personalet og foreldre, for å skape trygge foreldre og barn
Se «Oslostandard for tilvenning i barnehagen»