×

Småbarnsavdelinger

Askeladden, Tommeliten og Veslefrikk

er våre småbarnsavdelinger. Vi har en fin ro på avdelingene og tilstedeværende voksne som er mye på gulvet med barna. Avdelingene har adskilte rom, men samarbeider godt gjennom dagen. Barna sover ute i vogn under tak, med sovevakt tilstede hele tiden.

Uteområdet vårt er variert, med klatrestativ, rutsjebane, gress, litt bakke, sand og litt asfalt til kjøretøyer. Vi har fast tur-dag på alle avdelinger hvor vi benytter oss av nærliggende parker og naturområder.

Vi jobber aktivt med språk allerede fra før barna selv snakker. Dette gjennom samtale i lek, bruk av begreper, peking og lesing.

Vi har også jobbet mye med inkludering, tidlig innsats og voksenrollen gjennom Være Sammen og annen kursing innenfor feltet. Vi tror på å kurse alle i vårt personale sammen, slik at vi løfter vår felleskompetanse og gjennom dette arbeider mot samme mål.

Vi lager et måltid om dagen til alle og er gode til å tilpasse deres barns behov. Og så har vi et nistepakke-måltid.

Les mer om vår pedagogiske tilnærming og satsninger i vår årsplan.

Mer info om oss på bydelens